028 3824 5819 traincert@tdt-tanduc.com
Tiếng ViệtEnglish

Sắp khai giảng

Ngày khai giảng : 03 - 04 Oct
Ngày khai giảng : 16 - 19 Oct
Ngày khai giảng : 05 - 06 Oct
Ngày khai giảng : 21 Aug
Ngày khai giảng : 13 - 15 Nov
Ngày khai giảng : 25 Aug
Ngày khai giảng : 22 - 24 Nov
Ngày khai giảng : 18 - 22 Sep
Ngày khai giảng : 14 - 15 Sep
Ngày khai giảng : 13 - 14 Sep
Ngày khai giảng : 21 - 22 Sep
Ngày khai giảng : 23 - 26 Oct
Ngày khai giảng : 14 - 16 Aug or 12, 19 & 26 Aug
Ngày khai giảng : 14 - 16 Sep
Ngày khai giảng : 7 - 10 Aug
Ngày khai giảng : Coming
Ngày khai giảng : 11 - 15 Sep
Ngày khai giảng : 06 - 09 Nov
Ngày khai giảng : 02 - 05 Oct
Ngày khai giảng : 07 - 08 Sep
Ngày khai giảng : 16 - 17 Oct
Ngày khai giảng : 10 Oct
Ngày khai giảng : 11 - 12 Oct
Ngày khai giảng : 18 – 22 Sep
Ngày khai giảng : 11 - 15 Sep
Ngày khai giảng : Coming
Ngày khai giảng : Coming
Ngày khai giảng : Coming
Ngày khai giảng : 22 - 24 August
Ngày khai giảng : Coming
Ngày khai giảng : 13 Oct
Ngày khai giảng : Coming
Ngày khai giảng : 18 – 22 Sep
Ngày khai giảng : 10 - 12 Oct
Ngày khai giảng : 25 – 29 Sep
Ngày khai giảng : 03 – 04 Aug
Ngày khai giảng : 21 – 22 Aug
Ngày khai giảng : 05 - 06 Sep
Ngày khai giảng : 28 – 30 Aug
Ngày khai giảng : 23 Aug
Ngày khai giảng : 07 - 08 Sep
Ngày khai giảng : 09 Oct
Ngày khai giảng : 11, 12, 13, 18, 19 Sep
Ngày khai giảng : Coming

Sản phẩm dịch vụ

Dịch Vụ Phần Mềm

Tư vấn và triển khai phần mềm

dich-vu-phan-mem
Dịch Vụ Cho Thuê Phòng

Cung cấp dịch vụ cho thuê phòng LAB

dich-vu-cho-thue-phong

Chào mừng đến với Tân Đức ITS

Về chúng tôi

Tân Đức IT School là đối tác đào tạo ủy quyền chính thức của Microsoft, SolidWorks, EC-Council và Amazon Web Service (AWS).

Xem thêm
Về chúng tôi

Môi trường giảng dạy

Chúng tôi xây dựng một môi trường giảng dạy đạt chuẩn quốc tế với mong muốn tạo được sự yên tâm cho mỗi một học viên.

Xem thêm
Môi trường giảng dạy

Đối tác và khách hàng

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ từ phía khách hàng và đối tác dành cho Tân Đức ITS trong nhiều năm liền.

Xem thêm
Đối tác và khách hàng
KH1
KH 2
KH6
KH 3
KH4
KH 5
Top