traincert@tdt-tanduc.com   

028 3824 5819

KHUYẾN MÃI KHÓA HỌC WORKSHOP MICROSOFT AZURE

1/3/2019

Hội thảo này là cơ hội để các chuyên gia Developers và ITPro kết hợp cùng nhau và tìm hiểu các kỹ năng cần thiết để thiết kế các giải pháp cho Microsoft Azure.

Đối tượng tham dự: có kiến thức và có kinh nghiệm rộng rãi đối với tất cả các nền tảng của Microsoft, đặc biệt là Azure.

Lợi ích:

Người tham dự sẽ trao đổi về những nguyên tắc thiết kế và kỹ thuật sau:

  • Cloud Infrastructure and Development / Cơ sở hạ tầng và phát triển Cloud
  • Microsoft Azure Infrastructure and Networking / Cơ sở hạ tầng và mạng lưới Azure
  • App Services Web Apps / Dịch vụ ứng dụng Web Apps
  • Advanced Applications / Các ứng dụng nâng cao
  • Application Storage & Data Access / Lưu trữ ứng dụng và truy cập dữ liệu
  • Securing Resources / Bảo vệ Tài nguyên
  • Management, Monitoring Strategy / Chiến lược Quản lý, Giám sát
  • Business Continuity Strategy / Chiến lược kinh doanh liên tục

Xem chi tiết nội dung: Architecting Microsoft Azure Solutions

Kết thúc hội thảo: học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học của Microsoft và được tặng giáo trình gốc DMOC khóa Power BI (trị giá 1.000.000 VND).

Giảng viên: có chứng nhận của Microsoft - Microsoft Certified Trainer

Học phí gốc: 6.800.000/người