traincert@tdt-tanduc.com   

028 3824 5819

ƯU ĐÃI KHÓA AZURE ADMINISTRATOR - GIẢM 20% HỌC PHÍ CHO NHÓM

3/28/2019

Khóa học đào tạo Quản trị viên cho Azure nắm vững phương pháp triển khai, giám sát và duy trì các giải pháp Microsoft Azure, bao gồm các dịch vụ chính liên quan đến tính toán, lưu trữ, mạng và bảo mật.

Nội dung chương trình

Khóa AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

Ngày học: 22 – 26 tháng 4 | Thời gian: 8h30am – 5h00pm

Khóa AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security

Ngày học: 06 - 09 tháng 5 | Thời gian: 8h30am – 5h00pm

 

 

Ưu đãi

Chương trình “Certify with Confidence” – Thi lại 2 lần miễn phí

Giảm 20% học phí khi đăng ký nhóm 3 người