028 3824 5819 traincert@tdt-tanduc.com
Tiếng ViệtEnglish

Lịch khai giảng

Đăng ký: online (để lại thông tin môn học tại phần note) hoặc gửi email đến traincert@tdt-tanduc.com
Mọi thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 028 3824 5819

Course name
Duration
Schedule
05 ngày | Exam: 70-346 & 70-347
17 - 21 Dec
05 ngày | Exam: 70-483
8 - 12 Oct
Course name
Duration
Schedule
Course name
Duration
Schedule
3 days | Advanced Your Technical Skills
18 - 20 Dec
3 days | Advanced Your Technical Skills
17 - 19 Dec
1 day | Where to get Started
Any time
3 Hours | Specialty Technical Courses
Anytime
40 Minutes | Specialty Technical Courses
Anytime
3 Hours | Specialty Technical Courses
Anytime
1/2 day | Exam Readliness Training
26 Oct, 21 Dec
3 days | Advanced Your Technical Skills
19 - 21 Nov
3 Hours | Specialty Technical Courses
Anytime
40 Minutes | Specialty Technical Courses
Anytime
1 day | Specialty Technical Courses
3 days | Advanced Your Technical Skills
26 - 28 Nov
3 Hours | Specialty Technical Courses
Anytime
Course name
Duration
Schedule
Course name
Duration
Schedule
2 ngày | Advanced Your Skills
01-02 Oct; 01-02 Nov
4 ngày
24 - 27 Aug; 04 - 08 Nov
2 ngày | Advanced Your Skills
20-21 Sep; 22 - 23 Oct
2 ngày | Where to begin
17-18 Sep; 18 - 19 Oct
04 ngày
20-23 Aug; 22 - 25 Oct
03 ngày
6, 13, 20 Oct
KH1
KH 2
KH6
KH 3
KH4
KH 5
Top