traincert@tdt-tanduc.com   

028 3824 5819

TIN TỨC & SỰ KIỆN
TIN CÔNG NGHỆ
TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng Lập trình viên

4/24/2019

Công ty cổ phần Trường công nghệ thông tin Tân Đức

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Dụng Developer

1/7/2019

Công ty cổ phần Trường công nghệ thông tin Tân Đức

Mức lương: Thương lượng

Tuyển Dụng Giảng Viên Microsoft SharePoint

1/7/2019

Công ty cổ phần Trường Công nghệ thông tin Tân Đức

Mức lương: Thương lượng

Tuyển Dụng Chuyên viên Sales & Marketing

1/7/2019

Công ty cổ phần Trường Công nghệ thông tin Tân Đức

Mức lương: Thương lượng