traincert@tdt-tanduc.com   

028 3824 5819

Con người, trí thông minh nhân tạo AI và tương lai của Việt Nam

3/26/2019

Tại sao lại là trí thông minh nhân tạo AI?

5 yếu tố kinh doanh quyết định việc đưa công nghệ AI vào ứng dụng trong doanh nghiệp là (theo thứ tự ưu tiên):

  • tương tác tốt hơn với khách hàng (26% đáp viên chọn yếu tố này đầu tiên)

  • nâng cao ưu thế cạnh tranh (19%)

  • nâng cao biên lợi nhuận (18%)

  • thúc đẩy sáng tạo (15%)

  • nâng cao năng suất làm việc (9%)

Mặc dù có đến 80% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đồng ý rằng AI là chìa khóa mang lại ưu thế cạnh tranh, chỉ có khoảng 41% các tổ chức trong khu vực đã bắt đầu hành trình ứng dụng AI. Ưu thế cạnh tranh của những tổ chức này ước tính sẽ tăng 100% vào năm 2021.

Công nghệ AI sẽ không thể thực hiện nếu không có con người

20% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng việc học hỏi và trau dồi kỹ năng số cho người lao động là khó khăn, tuy nhiên, cũng theo khảo sát, chỉ có 14% người lao động cho rằng đây là thử thách đối với họ.

“Tầm nhìn của Microsoft về AI, đầu tiên và tất yếu là về con người. Công nghệ AI sẽ không thể thực hiện nếu không có con người. Điều này có nghĩa để có một tương lai AI, con người cần phải học hỏi và trau dồi những kỹ năng số cần thiết cho chính mình.” – ông Phạm Thế Trường nhận định. “Một điều đáng mừng đó là có đến 84% các tổ chức chú trọng việc đào tạo kỹ năng mới cho người lao động trong tương lai.”

Nguồn: Microsoft