traincert@tdt-tanduc.com   

028 3824 5819

Tân Đức triển khai thành công khóa học Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

5/29/2019

Từ ngày 20-24/5, Tân Đức đã triển khai thành công khóa học 20345-2 : Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ làm được các yêu cầu sau:

 • Lập kế hoạch triển khai Exchange Server.
 • Lập kế hoạch và triển khai Exchange Server 2016 Mailbox services.
 • Lập kế hoạch và triển khai vận chuyển tin nhắn.
 • Lập kế hoạch và triển khai truy cập của khách hàng.
 • Thiết kế và thực hiện tính sẵn sàng cao.
 • Duy trì Exchange Server 2016.
 • Thiết kế bảo mật tin nhắn.
 • Thiết kế và thực hiện lưu giữ tin nhắn.
 • Thiết kế tuân thủ nhắn tin.
 • Thiết kế và thực hiện messaging coexistence
 • Nâng cấp Exchange Server 2016.
 • Lập kế hoạch triển khai Exchange Server hybrid .

Sau đây là hình ảnh từ buổi học:

Tân Đức đang tiếp tục khai giảng các khóa về Exchange Server, xem thêm Lịch Khai Giảng

Xem thêm các khóa học về Exchange Server