028 3824 5819 traincert@tdt-tanduc.com
Tiếng ViệtEnglish

Đào tạo trực tuyến miễn phí AWSome Day (31-10-2017)

awsomeday-online-LP


AWSome Day Online Conference là một sự kiện đào tạo trực tuyến miễn phí, cung cấp một bước giới thiệu cơ bản cho các dịch vụ AWS cốt lõi cho việc tính toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu và mạng. Các chuyên gia kỹ thuật của AWS sẽ giải thích các tính năng chính và trường hợp sử dụng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất, giới thiệu qua các bản demo kỹ thuật và sẵn sàng trả lời các câu hỏi của từng người tham dự.

Khóa đào tạo trực tuyến này dành cho các nhà quản lý CNTT, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các kỹ sư hệ thống, quản trị viên hệ thống, các nhà phát triển và kiến ​​trúc sư, những người mong muốn tìm hiểu thêm về điện toán đám mây và cách bắt đầu sử dụng đám mây AWS.

 

 • Giúp bạn hiểu sâu hơn về các dịch vụ cốt lõi và dịch vụ ứng dụng của AWS
 • Tìm hiểu cách triển khai và tự động hoá cơ sở hạ tầng của bạn trên đám mây AWS
 • Các câu hỏi của bạn sẽ được các chuyên gia AWS trả lời
 • Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo được cấp bởi AWS khi bạn hoàn thành chương trình học
Reasons to Attend

Thời gian (Vietnam Time)

Ca 1: 7.00am – 7.30am

Ca 2: 12.00pm – 12.30pm

Welcome Address

Module 1: AWS Introduction and History

This module will cover:  

 • Cloud Computing Concepts
 • AWS Global Infrastructure

Ca 1: 7.30am – 8.00am

Ca 2: 12.30pm – 1.00pm

Module 2: AWS Infrastructure – Compute, Storage and Networking

This module will cover: 

 • Modern Data Center Design Models
 • Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) concepts including instance types and families, AMIs and meta and user data
 • Storage Concepts including Amazon Simple Storage Service (S3)
 • Networking Concepts
 • Amazon Virtual Private Cloud (VPC) concepts

Ca 1: 8.00am – 8.30am

Ca 2: 1.00pm – 1.30pm

Module 3: Security, Identity and Access Management

This module will cover:

 • Data Center Security
 • AWS Identity and Access Management (IAM) concepts including users, groups, roles and policies

Ca 1: 8.30am – 9.00am

Ca 2: 1.30pm – 2.00pm

Module 4: Databases

This module will cover:

 • Amazon Relational Database Service (RDS) concepts
 • Amazon DynamoDB concepts

Ca 1: 9.00am – 9.30am

Ca 2: 2.00pm – 2.30pm

Module 5: AWS Elasticity and Management Tools

This module will cover:

 • Auto Scaling concepts
 • Elastic Load Balancing concepts
 • AWS Management tools including CloudWatch

Closing Remarks

Ca 1: 9.30am – 10.00am

Ca 2: 2.30pm – 3.00pm

Hỏi đáp cùng Chuyên gia AWS

 

Để xem thêm chi tiết vui lòng click vào đây hoặc gọi 028 38245819

KH1
KH 2
KH6
KH 3
KH4
KH 5
Top