028 3824 5819 traincert@tdt-tanduc.com
Tiếng ViệtEnglish

Enjoy Coffee & AWS Tutorials

[HOT HOT] Tân Đức ITS sẽ tổ chức một buổi “Enjoy Coffee and AWS tutorials” vào sáng thứ 7 để giúp mọi người hiểu hơn về cách sử dụng các dịch vụ của AWS

Enjoy Coffee and AWS tutorials

Thời gian: ngày 20 tháng 05 năm 2017 – Từ 9:00 am đến 10:30 am

Địa chỉ: 103 Pasteur, District 1, HCMC (Tân Đức ITS office)

Speaker: Mr. Le Huy Luyen

Chủ đề như sau:

- Launch a Linux Virtual Machine / a Windows Virtual Machine

- Launch a WordPress Website

- Store and Retrieve a File

- Create and Connect to a MySQL Database

CLICK VÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ

Hoặc liên hệ với chúng tôi:
Email: dungba@tdt-tanduc.com hoặc anhtn@tdt-tanduc.com
Tel: 08 3 824 5819

Hãy nhanh tay đăng ký lên nào!

KH1
KH 2
KH6
KH 3
KH4
KH 5
Top