028 3824 5819 traincert@tdt-tanduc.com
Tiếng ViệtEnglish

Hội nghị thượng đỉnh AWS 2018 (tiếng Việt)

Hội nghị thượng đỉnh AWS 2018

Phiên họp trực tuyến Webinar phiên bản đặc biệt

Hãy tham gia Phiên họp trực tuyến Webinar phiên bản đặc biệt của Hội nghị thượng đỉnh AWS 2018 cùng chúng tôi. Tham dự cả 6 phiên họp chọn lọc tại Hội nghị thượng đỉnh Singapore, và cùng tham gia phiên họp trực tuyến webinar 1 ngày có nội dung từ Cấp 100 đến 300 bằng tiếng Việt.

 

Giữ chỗ và đăng ký ngay!

 

KH1
KH 2
KH6
KH 3
KH4
KH 5
Top