028 3824 5819 traincert@tdt-tanduc.com
Tiếng ViệtEnglish

KHUYẾN MÃI CỰC SỐC

Đăng ký ngay!

Thời gian khuyến mãi: hết ngày 29-01-2018

TÊN KHÓA HỌC

THỜI LƯỢNG

LỊCH HỌC

HỌC PHÍ CHUẨN

 For Designers

Mastering QlikView

   02 days

 1 - 2 Feb

   5.000.000

Mastering QlikView Data Visualization

   02 days

29 - 30 Jan

   5.000.000

  Pro Power BI Desktop    03 days    22 - 24 Jan    6.500.000
 40442: MOC Workshop Architecting Microsoft Azure Solutions    03 days  19, 24, 26 Jan     7.500.000
 InfoPath & Workflows in SharePoint® 2013/ Online (In English)    04 days  6 - 9 Feb    8.500.000
 20488: Developing Microsoft SharePoint® Server 2013 Core Solutions    05 days  12 - 16 Mar    10.000.000
20703-1A: Administering System Center Configuration Manager (customized course)  02 days 26 - 27 Jan 8.900.000

Ghi chú: Chương trình chỉ áp dụng cho những học viên đăng ký lớp mới.

Đặc biệt, Tân Đức đang tặng miễn phí các khóa chính hãng MOC On-Demand (self-study course). 

OD99994A_First Look Clinic: Microsoft Azure

OD99995A_Cloud Computing Fundamentals

Để nhận mã code vui lòng nhấn vào link đăng ký bên dưới:

KH1
KH 2
KH6
KH 3
KH4
KH 5
Top