028 3824 5819 traincert@tdt-tanduc.com
Tiếng ViệtEnglish

Khuyến mãi khóa học QlikView

Đăng ký ngay để được giảm 10% học phí

Thời gian khuyến mãi: hết ngày 30-09-2017

 TÊN KHÓA HỌC

THỜI LƯỢNG

LỊCH HỌC

HỌC PHÍ CHUẨN

 For Designers

QlikView Essentials

02 days

10 - 11 Oct, 2017

5.000.000

Creating Stunning Dashboards with QlikView

02 days

12 - 13 Oct

5.000.000

Mastering QlikView

02 days

27 - 28 Nov

5.000.000

Mastering QlikView Data Visualization

02 days

29 - 30 Nov

5.000.000

For Developers

QlikView for Developers

04 days

30, 31 Oct & 01, 02 Nov

10.000.000

KH1
KH 2
KH6
KH 3
KH4
KH 5
Top