028 3824 5819 traincert@tdt-tanduc.com
Tiếng ViệtEnglish

Microsoft thông báo thay đổi và bổ sung các kì thi lấy chứng chỉ Azure

Microsoft có sự thay đổi và bổ sung các kì thi lấy chứng chỉ Microsoft Azure, cụ thể như sau:

  • Để lấy chứng chỉ MCSA – Azure Administrator, MCSA – Azure Developer, MCSA – Azure Solution Architect; thí sinh cần vượt qua các kì thi theo lộ trình như sau:

MCSA: Azure Administrator Kỳ thi  

Exam AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

Xem thêm

Exam AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security

Xem thêm

 

MCSA: Azure Developer Kỳ thi  

Exam AZ-200: Microsoft Azure Developer Core Solutions

Xem thêm

Exam AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security

Xem thêm

 

MCSE: Azure Developer Kỳ thi  

Exam AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies

Xem thêm

Exam AZ-301: Microsoft Azure Architect Design

Xem thêm

 

  • Đối với các thí sinh đã vượt qua kì thi các kì thi 70-532, 70-533, 70-535 (sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2018), để upgrade sang chứng chỉ MCSA – Azure Administrator, MCSA – Azure Developer, MCSA – Azure Solution Architect, thí sinh sẽ thi một kì thi chuyển đổi tương ứng như sau:

70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

(retires 12/31/18)

+

AZ-102: Microsoft Azure Administrator

Certification Transition

(available 7/15/18, retires 6/30/19)

=

70-532: Developing Microsoft Azure Solutions

(retires 12/31/18)

+

AZ-202: Microsoft Azure Developer Certification Transition

(available 9/24/18, retires 6/30/19)

=

70-535: Architecting Microsoft Azure Solutions*

(retires 12/31/18)

+

AZ-302: Microsoft Azure Solutions Architect Certification Transition

(available 9/24/18, retires 6/30/19)

=

Lưu ý:

Các kì thi chuyển đổi sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2019. Sau ngày này, để lấy được chứng chỉ mới của Azure cần thi theo lộ trình đã được qui định ở mỗi chứng chỉ.

Kỳ thi 70-534 không có kỳ thi upgrade tương ứng.

 

KH1
KH 2
KH6
KH 3
KH4
KH 5
Top