028 3824 5819 traincert@tdt-tanduc.com
Tiếng ViệtEnglish

Slides của buổi workshop AWS ngày 13/3 tại Sài Gòn

Slides của buổi workshop ngày 13/3 tại Sài Gòn đã lên sóng, mời các Awsomers cùng xem lại 

Cheers!

 

 

File download!

KH1
KH 2
KH6
KH 3
KH4
KH 5
Top