028 3824 5819 traincert@tdt-tanduc.com
Tiếng ViệtEnglish

Tân Đức đào tạo thành công khóa học Dynamics 365

Vừa qua Tân Đức đã tổ chức thành công khóa họa Dynamics 365 for Retail (MB6-897)

Khóa học này cung cấp cho học viên những thông tin và công cụ cần thiết để sử dụng, cài đặt và cấu hình các tính năng và chức năng trong Microsoft Dynamics 365 for Retails

Hình ảnh lớp học:

KH1
KH 2
KH6
KH 3
KH4
KH 5
Top