028 3824 5819 traincert@tdt-tanduc.com
Tiếng ViệtEnglish

Upcoming Schedule - Microsoft & AWS courses

Tân Đức ITS xin cập nhật các khóa học sắp khai giảng của Microsoft và AWS vào tháng 6 và tháng 7!

Thông tin liên hệ để đăng ký:

Email: dungba@tdt-tanduc.com (Mr.Dũng) hoặc anhtn@tdt-tanduc.com (Ms. Anh)

Tel: 08 3 824 5819

 

KH1
KH 2
KH6
KH 3
KH4
KH 5
Top