028 3824 5819 traincert@tdt-tanduc.com
Tiếng ViệtEnglish

Ưu Đãi Cuối Năm - Tri Ân Khách Hàng

Nhằm gửi lời tri ân đến khách hàng, Tân Đức ITS thân gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi khi đăng ký các khóa học như sau:

*      GIẢM ĐẾN 50% khi đăng ký các khóa học Microsoft IT Pros & Office hoặc TẶNG VOUCHER THI chứng chỉ quốc tế Microsoft

*      TẶNG THÊM khóa học Microsoft on Demand (khóa học online của Microsoft): First Look Clinic - Microsoft Azure & Cloud Computing Fundamentals trị giá 1.000.000 VND + Phiếu Quà Tặng 500.000 VND (áp dụng cho khóa tiếp theo)

*    TẶNG MIỄN PHÍ khóa 1 ngày – AWS Technical Essential trị giá 5.500.000 VND khi đăng ký khóa học 3 ngày của AWS.

Tên khóa học

Thời lượng

Ngày học
(dự kiến)

Time

MICROSOFT FOR IT PRO

 20488: Developing Microsoft SharePoint®   Server 2013 Core Solutions

5 ngày

 13, 14, 18, 19, 20 Dec

8:30am - 4:30pm

 Pro Power BI for Desktop

3 ngày

 22, 23, 24 Jan 2018

8:30am - 4:30pm

 80313: Development IV in Microsoft   Dynamics AX 2012

4 ngày

 4, 5, 6, 7 Dec

8:30am - 4:30pm

 Workflow and InfoPath in SharePoint 2013

4 thứ sáu

 1, 8, 15, 22 Dec

8:30am - 4:30pm

 20413: Designing and Implementing a  Server Infrastructure (Windows Server)

5 thứ bảy

 2, 9, 16, 23, 30 Dec

8:30am - 4:30pm

 10987: Performance Tuning and Optimizing   SQL Databases

4 thứ bảy

 2, 9 , 16 , 23 Dec

8:30am - 4:30pm

 20533: Implementing Microsoft Azure   Infrastructure Solutions

10 buổi tối

 8 – 12 & 15 – 19 Jan 2018

5:30pm – 8:30pm

 20741: Networking with Windows Server  2016

5 ngày

8, 9, 10, 11, 12 Jan 2018

8:30am - 4:30pm

 20347: Enabling and Managing Office 365

5 ngày

9, 10, 11 & 12 Dec 

8:30am - 4:30pm

 40442: Workshop Architecting Microsoft   Azure Solutions

3 ngày

28 – 30 Dec 2017 or

29 – 31 Jan 2018

8:30am - 4:30pm

MICROSOFT OFFICE

Microsoft Excel 2013 Expert Skills

3 ngày

11, 12, 13 Dec 2017

8:30am - 4:30pm

Microsoft Project 2013 Basic Skills & Advanced Skills

3 ngày

18, 19, 20 Dec 2017

 

Microsoft PowerPoint 2013: Basic & Advanced Skills

3 ngày

29, 30, 31 Jan 2018

QLIKVIEW (Lập báo cáo chuyên nghiệp)

Mastering QlikView

2 ngày

25, 26 Dec 2017

8:30am - 4:30pm

Mastering QlikView Data Visualization

2 ngày

27, 28 Dec 2017

8:30am - 4:30pm

AMAZON WEB SERVICES

Đăng ký khóa 3 ngày sẽ được TẶNG miễn phí khóa 1 ngày – AWS Technical Essential trị giá 5.500.000 (đây là khóa học bắt buộc để tham gia các khóa khác bên dưới)
Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 15/12/2017 (hoặc đến khi hết chỗ)

Khóa học

Thời lượng

Ngày học

Học Phí

AWS Technical Essential (khóa học bắt buộc để tham gia các khóa khác)

1 ngày

26 Dec 2017
8h30am – 4h30pm

5.500.000

Architecting

Architecting on AWS

3 ngày

27 - 29 Dec 2017
8h30am – 4h30pm

16.500.000

Operation

Systems Operations on AWS

3 ngày

04 - 06 Jan, 2018
8h30am – 4h30pm

16.500.000

Certification Readiness Workshop - Operations Associate

0.5 ngày

7 Jan 2018
8h30am – 4h30pm

2.750.000

         

 

KH1
KH 2
KH6
KH 3
KH4
KH 5
Top