028 3824 5819 traincert@tdt-tanduc.com
Tiếng ViệtEnglish

Ưu đãi khóa học Amazon Web Services (đăng ký trong tháng 12- 2017)

Đăng ký khóa 03 ngày sẽ được tặng miễn phí khóa 1 ngày – AWS Technical Essential trị giá 5.500.000 (đây là khóa học bắt buộc để tham gia các khóa khác bên dưới)

 AWS TRAINING COURSES

DURATION

SCHEDULE

TRAINING FEE

 Basic course

 

 AWS Technical Essential (This is mandatory  course. You must attend this course before  attending other courses)

01 day

26 Dec, 2017

5.500.000

 Architecting

 Architecting on AWS

03 days

27 - 29 Dec, 2017

16.500.000

 Certification Readiness Workshop – Associate

½ day

30 Dec, 2017

2.750.000

 Operation

 Systems Operations on AWS

03 days

04 - 06 Jan, 2018

16.500.000

 Certification Readiness Workshop - Associate

½ day

07 Jan

2.750.000

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 028 38245819 hoặc email: traincert@tdt-tanduc.com.

KH1
KH 2
KH6
KH 3
KH4
KH 5
Top