Nắm vững các kỹ năng về Cloud với chương trình đào tạo và thi chứng chỉ của Microsoft

Chọn lộ trình hướng tới thành công

Chứng chỉ Microsoft là chứng chỉ hàng đầu của ngành công nghiệp CNTT. Cho dù bạn là người mới trong lĩnh vực này hay một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, việc đào tạo và chứng nhận dựa trên vai trò của chúng tôi sẽ giúp bạn bắt kịp với các yêu cầu kỹ thuật ngày nay.

Bắt đầu bằng việc chọn lĩnh vực mà bạn đang quan tâm:

 

Azure

 

Data and AI

 

Microsoft 365

 

Microsoft Dynamics 365

 

Các lợi ích nổi bật với chương trình đào tạo và chứng chỉ theo vai trò công việc: 

  • Đào tạo chuyên sâu, tập trung kiến thức và kỹ năng cần thiết cho vai trò công việc
  • Đào tạo với các chuyên gia cùng môi trường lab tương thích cao với công việc thực tiễn.
  • Tăng giá trị bản thân trong công việc với nhóm và tổ chức của bạn.

Tim hiểu thêm về đào tạo theo chứng chỉ tại: Chương trình đào tạo