MOC-On-Demand

MOC on-demand là gì?

MOC On-Demand là các khóa học chính thức của Microsoft được phân phối theo định dạng đào tạo trực tuyến. Nội dung bao gồm các hướng dẫn bằng video do các chuyên gia của Microsoft cung cấp, thực hành lab, bài tập và bài test kiểm tra kiến thức. Hiện tại có hơn 100 Khóa học chính thức của Microsoft có ở định dạng này.

Các Khóa học MOC On-Demand hiện có sẵn:

Hãy liên hệ với chúng tôi để dặt mua MOC on-demand training nhé

Điện Thoại: 028 3824 5819

Email: traincert@tdt-tanduc.com