Chương trình Đào tạo Trực tuyến Miễn phí Tháng 3/2022: Microsoft Power Platform Fundamentals

11/3/2021

Chương trình đào tạo MIỄN PHÍ này nhằm giúp bạn đẩy nhanh tiến độ và thúc đẩy sự nghiệp của mình trong việc sử dụng các kỹ năng Microsoft Power Platform để cải thiện năng suất làm việc nhóm. Học viên tham gia không cần phải có kinh nghiệm — chỉ cần quen thuộc cơ bản với công nghệ máy tính, phân tích dữ liệu, điện toán đám mây và internet. Đây là khóa học cơ bản - bước đầu tiên để phát triển bộ kỹ năng của bạn và nâng cao lên các khóa học / chứng chỉ tiếp theo, chẳng hạn như: Power Platform Associate.

Khóa học PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals sẽ rất phù hợp với bạn, nếu bạn muốn:

 • Xây dựng giải pháp với Microsoft Power Platform.
 • Tự động hóa các quy trình kinh doanh cơ bản với Power Automate.
 • Thực hiện phân tích dữ liệu với Power BI.
 • Tạo trải nghiệm Power Apps đơn giản.
 • Xây dựng các chatbot thực tế với Power Virtual Agents.

 

Chủ đề: Microsoft Power Platform & Microsoft Dataverse

Ngày 17 tháng 03, 2022 | 9:00 AM - 11:00 AM

 • Microsoft Power Platform Overview
 • Microsoft Dataverse Overview
 • Lab : Data Modeling

 

Chủ đề: Get Started with Power Apps & Power Automate

Ngày 17 tháng 03, 2022 | 2:00 PM - 4:00 PM

 • Introduction to Power Apps & Power Apps portals
 • How to build a canvas app
 • How to build a model-driven app
 • Power Automate Overview
 • How to Build an Automated Solution
 • Labs/ Demo

 

Chủ đề: Get Started with Power BI

Ngày 18 tháng 03, 2022 | 9:00 AM - 11:00 AM

 • Power BI Overview
 • How to Build a Simple Dashboard
 • Lab: How to build a simple dashboard

 

Chủ đề: Introduction to Power Virtual Agents

Ngày 18 tháng 03, 2022 | 2:00 PM - 4:00 PM

 • Power Virtual Agents overview
 • How to build a chatbot
 • Labs: How to build a basic chatbot

 

*Anh/Chị có thể chọn tham gia một hoặc nhiều hội thảo.