Ẩn, hiện, xóa kênh (channels) trong Microsoft Teams

11/5/2019


Chọn thiết bị: Desktop | iOS | Android

 

Desktop

Hiện nhóm hoặc kênh (channel)

Khi bạn tham gia một nhóm mới, nó sẽ tự động hiển thị trong danh sách nhóm của bạn. Nếu bạn biết bạn là thành viên của một nhóm nhưng không nhìn thấy nó, hãy cuộn xuống cuối danh sách nhóm của bạn và chọn Hidden teams, tìm nhóm More options  > Show.

Ẩn nhóm hoặc kênh (channel)

Nếu bạn không muốn một nhóm hoặc kênh hiển thị trong danh sách đội của bạn, hãy ẩn nó. Chuyển đến tên nhóm hoặc kênh và chọn More options  > Hide. Đây là một cách tuyệt vời để dọn sạch danh sách của bạn và tập trung vào các đội và kênh bạn đang hoạt động.

Bạn cũng có thể hiển thị các kênh từ hidden channels bên dưới danh sách kênh của một nhóm. Chọn More options  > Show.

Lưu ý: Teams sẽ tự động hiển thị năm kênh phổ biến nhất trong mỗi nhóm mới mà bạn tham gia.

Xóa kênh (channels) trong Microsoft Teams

Chủ nhóm có thể quyết định thành viên nào trong nhóm có thể xóa và khôi phục kênh.

Mẹo: Nếu bạn đang xem xét việc xóa kênh vì bạn đang nhận nhiều thông báo về tin nhắn mới, thay vào đó bạn có thể tắt thông báo.

Để xóa kênh, đi đến tên kênh và nhấp vào More options  > Delete this channel.

Hãy nhớ rằng một khi bạn xóa một kênh, bạn cũng mất toàn bộ lịch sử hội thoại. Tuy nhiên, các phần OneNote được liên kết với kênh đó vẫn sẽ hiển thị trên trang SharePoint của nhóm bạn.

Tùy chỉnh thông báo kênh trong Teams

Nếu bạn muốn điều chỉnh các thông báo bạn nhận được từ một kênh, đây là cách:

Chuyển đến tên kênh và chọn More options  > Channel notifications. Điều này cho phép bạn nhận được thông báo về hoạt động kênh.

Từ đó bạn có thể chọn vị trí và thông báo bạn muốn nhận.

Banner and feed  sẽ gửi thông báo đến thiết bị của bạn và đến Activity ở phía trên bên trái của ứng dụng Teams. Nguồn cấp dữ liệu sẽ bỏ qua việc gửi thông báo đến máy tính để bàn của bạn và sẽ chỉ hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn.

Dưới đây là các loại khác nhau của các thiết lập bạn sẽ tìm thấy trong các thông báo kênh:

  • Tất cả các bài đăng mới sẽ thông báo cho bạn mỗi khi ai đó bắt đầu một cuộc trò chuyện mới trong kênh
  • Bao gồm tất cả câu trả lời sẽ thông báo cho bạn bất cứ lúc nào ai đó trả lời một cuộc trò chuyện
  • Kênh đề cập đến việc sẽ thông báo cho bạn mỗi khi ai đó @mentions kênh

Reset to default  sẽ bật thông báo cho từng hạng mục và sẽ thông báo cho bạn trong activity feed và gửi thông báo biểu ngữ trên desktop.

Để tiếp tục tùy chỉnh cài đặt thông báo của bạn, hãy xem Quản lý thông báo trong Microsoft Teams

 

Thiết bị iOS

Khi bạn tham gia một nhóm mới, nó sẽ tự động hiển thị trong danh sách nhóm của bạn. Nếu bạn biết bạn là thành viên của một nhóm nhưng không nhìn thấy nó, hãy cuộn xuống cuối danh sách các nhóm của bạn và chọn See all teams.

Hiển thị một kênh

Nhấn vào Teams  và đi đến cuối danh sách đội. Chọn See all teams, sau đó chọn kênh nhấn vào vòng tròn bên cạnh các kênh mà bạn muốn hiển thị. Để ẩn, chạm vào vòng tròn một lần nữa để bỏ chọn nó.

Lưu ý: Teams sẽ tự động hiển thị năm kênh phổ biến nhất trong mỗi nhóm mới mà bạn tham gia.

Theo dõi một kênh

Nhấn vào Teams  và chọn kênh. Trong tiêu đề kênh, chạm Follow  và chọn Follow channel.

Xóa kênh

Tương tự như phiên bản desktop.

 

 

 

Thiết bị Android

Khi bạn tham gia một nhóm mới, nó sẽ tự động hiển thị trong danh sách nhóm của bạn. Nếu bạn biết bạn là thành viên của một nhóm nhưng không nhìn thấy nó, hãy cuộn xuống cuối danh sách các nhóm của bạn và chọn See all teams.

Hiển thị một kênh

Nhấn vào Teams  và đi đến cuối danh sách đội. Chọn See all teams, sau đó chọn kênh nhấn vào vòng tròn bên cạnh các kênh mà bạn muốn hiển thị. Để ẩn, chạm vào vòng tròn một lần nữa để bỏ chọn nó.

Lưu ý: Teams sẽ tự động hiển thị năm kênh phổ biến nhất trong mỗi nhóm mới mà bạn tham gia.

Theo dõi một kênh

Nhấn vào Teams  và chọn kênh. Trong tiêu đề kênh, chạm Follow  và chọn Follow channel.

Xóa kênh

Nhấn vào Teams  , đi đến tên nhóm và nhấn More options  > Manage channels. Sau đó nhấn More options bên cạnh tên kênh và chọn Delete kênh.