traincert@tdt-tanduc.com   

028 3824 5819

TIN MỚI
SỰ KIỆN NỔI BẬT
TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng Sales Admin

5/18/2020

TAN DUC IT SCHOOL JSC

Mức lương: 5 - 7 triệu

Tuyển Dụng Kế Toán Nội Bộ

4/9/2020

TAN DUC IT SCHOOL JSC

Mức lương: Thoả Thuận

Nhận Thực tập sinh lập trình

2/4/2020

Công ty CP Trường CNTT Tân Đức

Mức lương: Thoa thuan

Tuyển dụng Lập trình viên

4/24/2019

Công ty cổ phần Trường công nghệ thông tin Tân Đức

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Dụng Developer

1/7/2019

Công ty cổ phần Trường công nghệ thông tin Tân Đức

Mức lương: Thương lượng

Tuyển Dụng Giảng Viên Microsoft SharePoint

1/7/2019

Công ty cổ phần Trường Công nghệ thông tin Tân Đức

Mức lương: Thương lượng