Hướng dẫn tạo tài khoản Amazon Web Services (AWS)

7/18/2019

Truy cập vào trang sau: https://aws.amazon.com/

Bước 1: Credentials

Bấm “Create an AWS Account

Điền đầy đủ thông tin yêu cầu theo màn hình bên dưới, sau đó bấm “Continue

Bước 2: Contact Information

Chọn “Company Account” hoặc “Personal Account”, sau đó điền đầy đủ các thông tin bên dưới. Bấm vào checkbox tại mục “AWS Customer Agreement” như hình. Cuối cùng, bấm “Create Account and Continue”.

Bước 3: Payment Information

Hãy nhập thông tin được yêu cầu liên quan đến phương thức thanh toán của bạn. Nếu địa chỉ cho phương thức thanh toán của bạn giống với địa chỉ bạn đã cung cấp cho tài khoản của bạn, hãy chọn “Continue”. Nếu không, chọn “Use a new address”, nhập địa chỉ thanh toán cho phương thức thanh toán của bạn và chọn “Continue”

Bước 4: Identity Verification

Điền các thông tin như mã capcha, điền số điện thoại, chọn country code là Vietnam (+84), sau đó bấm “Call me now”. Quá trình sẽ chuyển sang “Call in progress”

Bạn sẽ nhận được một cuộc gọi. Khi đó, bạn nhập mã PIN đã được cung cấp (ví dụ: 9513) bằng cách bấm vào bàn phím điện thoại của bạn.

Sau khi quy trình hoàn thành, chọn “Continue”.

Bước 5: Support Plan

Trên trang Support Plan, chọn một trong các Kế hoạch Hỗ trợ (support plan) hiện có, sau đó chọn “Continue”. Để biết mô tả về các kế hoạch trợ giúp có sẵn và những lợi ích, hãy xem AWS Support

Bước 6: Confirmation

Sau khi bạn đã chọn một Kế hoạch Hỗ trợ, trang xác nhận sẽ cho biết tài khoản của bạn đang được kích hoạt. Tài khoản thường được kích hoạt trong vòng vài phút, nhưng kích hoạt tài khoản có thể mất đến 24 giờ.

Lưu ý: Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản AWS trong thời gian này. Trang chủ AWS có thể tiếp tục có một nút có nội dung "Complete Sign Up"(Hoàn thành Đăng ký) trong thời gian này, ngay cả khi bạn đã hoàn tất tất cả các bước trong quá trình đăng ký.

Khi tài khoản của bạn được kích hoạt hoàn toàn, bạn sẽ nhận được email xác nhận. Sau khi nhận được email này, bạn phải có toàn quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ của AWS.

Lưu ý: Nếu bạn gặp vấn đề trong lúc kích hoạt tài khoản, vui lòng liên hệ AWS Support để được trợ giúp