Access

Cho dù bạn là người mới sử dụng Access hoặc người dùng nâng cao, các khóa đào tạo này sẽ cung cấp những gì bạn cần biết một cách hiệu quả nhất có thể. Tân Đức ITS đào tạo theo chuẩn MOS cho các phiên bản 2016, 2013, 2010, 2007 và trước đó. Và, tất nhiên, tất cả các lớp được giảng dạy bởi một Giảng viên được Chứng nhận của Microsoft.