Outlook

Tân Đức ITS cung cấp chương trình đào tạo chuẩn quốc tế cho các phiên bản Microsoft Office bao gồm 2016, 2013, 2010 và trước đó. Tất cả các khóa học của chúng tôi được giảng dạy bởi những Giảng viên được Chứng nhận của Microsoft sẵn sàng giúp bạn hoặc nhân viên của bạn tận dụng tối đa Outlook.