Excel

Các khóa học được thiết kế từ cơ bản đến nâng cao và các khóa học chuyên đề. Dù bạn là người mới bắt đầu hay đang muốn nâng cao trình độ, Tân Đức ITS đều có thể cung cấp các khóa học theo yêu cầu. Kết thúc khóa học bạn có thể thi lấy chứng chỉ MOS, nếu muốn.