OneNote

Tân Đức ITS cung cấp chương trình đào tạo để giúp bạn dễ dàng bắt đầu sử dụng phần mềm Microsoft OneNote để tạo ghi chú tiện dụng, nhắc nhở hiệu quả và hoạt động cùng với các phần mềm khác trong bộ Office. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hoặc muốn tìm hiểu các mẹo và thủ thuật mới, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tận tình.