PowerPoint

Tân Đức ITS có các khóa đào tạo PowerPoint để giúp bạn tìm hiểu cách sử dụng Microsoft PowerPoint để tạo các bản trình bày PowerPoint một cách trực quan, mang lại hiệu quả nghe-nhìn cho khán giả.