Publisher

Tân Đức ITS cung cấp chương trình đào tạo để giúp bạn dễ dàng bắt đầu sử dụng phần mềm Microsoft Publisher để tạo một tờ rơi, tờ lịch, brochures chuyên nghiệp. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hoặc muốn tìm hiểu các mẹo và thủ thuật mới, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tận tình.