Word

Đào tạo Microsoft Word tại Tân Đức ITS sẽ giúp bạn phát triển hoặc cải thiện các kỹ năng Microsoft Word của bạn để bạn có thể tận dụng tối đa các tính năng của phần mềm Word. Tất cả các khóa học Microsoft Word của chúng tôi đều được giảng dạy bởi giảng viên được chứng nhận của Microsoft (Microsoft Certified Trainers). Các tính năng tiêu biểu của Word có thể bạn chưa biết như: tạo mẫu tài liệu, sử dụng macro, track changed,…