Đăng ký khóa học

DA-100 : Analyzing Data with Power BI (4-day training)

Thông tin người học

103 Pasteur P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

028 3824 5819

traincert@tdt-tanduc.com