GIẢM 50% HỌC PHÍ KHI THAM GIA KHÓA "AZ-300: MICROSOFT AZURE ARCHITECT TECHNOLOGIES"

2/13/2020

Khuyến mãi đặc biệt khi tham gia khóa AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies (khai giảng ngày 24 – 28/02/2020) sẽ được giảm ngay 50% học phí cho học viên cá nhân.

Click vào Course Outline để xem nội dung khóa học

 

  • Bạn muốn tìm hiểu về các tài khoản lưu trữ và dịch vụ khác nhau cũng như các khái niệm sao chép dữ liệu cơ bản và các chương trình sao chép có sẵn
  • Bạn muốn tìm hiểu cách tạo và triển khai máy ảo trong Azure, sử dụng các Azure portal, PowerShell và ARM
  • Bạn muốn tìm hiểu các công cụ và khả năng giám sát được cung cấp bởi Azure, bao gồm Azure Alerts và Activity Log

 

Người hướng dẫn: Microsoft Certified Trainer.

*Chương trình ưu đãi áp dụng cho học viên cá nhân