HAPPY HALLOWEEN 2019 - ƯU ĐÃI GIẢM ĐẾN 35% HỌC PHÍ

10/18/2019

Tân Đức ITS giảm đến 35% học phí áp dụng cho nhóm đối với các khóa học bên dưới.

Thể lệ chương trình như sau:

  • Áp dụng cho học viên đăng ký online nhận mã giảm giá
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình KM khác
  • Lịch học có thể thay đổi và sẽ được trao đổi với học viên
  • Chương trình sẽ kết thúc khi hết lượt ưu đãi

Course name

Duration

Schedule

Pro Power BI

Pro Power BI for Desktop

3 days

25 – 27 Nov

Pro Power BI for Desktop Customized

2 days 5 – 6 Nov

Advanced Analytics with Power BI and R

2 days

26 – 27 Dec

Microsoft SQL

20761: Querying Data with Transact-SQL

4 days

10 – 13 Dec

20767: Implementing a SQL Data Warehouse

5 days

2 – 6 Dec

20768: Developing SQL Data Models

3 days

23 – 25 Dec

Microsoft Excel

Microsoft Excel Dashboard and Report Advanced Skills

2 days

18 – 19 Nov

Microsoft Excel  2016/2013/2010 Essential Skills

2 days

 07 – 08 Nov

Microsoft Excel  2016/2013/2010 Expert Skills

3 days

28 – 30 Oct 

IT Project Management

IT Project Management

5 days 13 - 17 Jan 2020

SharePoint Development

Developing Microsoft® SharePoint® Server 2013 Advanced Solutions

5 days 16 - 20 Dec

 

 

Đăng ký nhận ưu đãi