traincert@tdt-tanduc.com   

028 3824 5819

KHÓA HỌC POWER BI CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU ĐẾN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP

8/26/2019

Làm chủ Power BI với chương trình đào tạo cho người mới bắt đầu đến trình độ chuyên nghiệp.

- Giảm 15% tổng học phí khi đăng ký 2 khóa học áp dụng cho 3 học viên đăng ký đầu tiên

- Không áp dụng đồng thời với các CTKM khác

PRO POWER BI DESKTOP (khóa học cho người mới bắt đầu)

Khóa học giúp bạn tìm hiểu cách cung cấp dashboard thông minh, bắt mắt bằng cách sử dụng Microsoft Power BI Desktop và đưa báo cáo của bạn lên một tầm cao mới.

 

Tìm hiểu thêm

- Ngày học: 16 - 18 tháng 9 2019

- Địa điểm : Tan Duc IT School

103 Pasteur, Dist.1, HCMC

- Học phí: 6.800.000/người

 

 

 

 

 

MICROSOFT POWER BI SERVER (khóa học nâng cao)

Các chuyên gia Business Intelligence, nhà phát triển BI và người dùng Power BI hiện tại đang tìm cách làm chủ Power BI cho tất cả các nhu cầu hiển thị dữ liệu và dashboard.

 

Tìm hiểu thêm

- Ngày học: 05 – 06 tháng 9 2019

- Địa điểm : Tan Duc IT School

103 Pasteur, Dist.1, HCMC

- Học phí: 5.000.000/người

 

 

 

ADVANCED ANALYTICS with POWER BI and R (khóa học chuyên đề) 

Khóa học này bao gồm hầu hết các khía cạnh của R bên trong Power BI; từ việc tạo trực quan R bên trong Power BI, cách chạy thuật toán Machine Learning và cách tạo R trực quan tùy chỉnh. Khóa học này hướng dẫn bạn các khái niệm chính về mechine learning, R từ người mới bắt đầu đến trình độ chuyên nghiệp.

 

Tìm hiểu thêm

- Ngày học: 10 – 11 tháng 10 2019

- Địa điểm : Tan Duc IT School

103 Pasteur, Dist.1, HCMC

- Học phí: 5.000.0000/người