KHUYẾN MÃI HỌC PHÍ KHÓA "MICROSOFT EXCEL DASHBOARD AND REPORTS" CHỈ CÒN 5,000,000 VND

11/7/2022

Tân Đức ITS trân trọng gửi đến Quý học viên chương trình khuyến mãi học phí 5.500.000 VND à 5.000.000 VND cho khóa học Excel Dashboard and Reports - Advanced Skills.

Học viên tham gia khóa học nhận được:

 • Giáo trình chuẩn (tiếng Anh)
 • Chứng nhận hoàn thành khóa học do Microsoft cấp
 • Hỗ trợ học viên sau khi đã hoàn thành khóa học
 • Giảng dạy bởi giảng viên được Microsoft chứng nhận

 

Hình thức học: học offline tại Trung tâm Tân Đức ITS

 • Địa điểm: 103 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 8:30 AM – 4:30 PM
 • Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt 

 

Lịch khai giảng:

           
 

TÊN KHÓA HỌC

THỜI LƯỢNG

LỊCH KHAI GIẢNG

   
           
 

Excel Dashboard and Reports

(Advanced Skills)

2 ngày 24 - 25/11/2022  
           
           
  Nội dung khóa học:        
           
 

Part I: Advanced Dashboarding Concepts (3 chapters)

Chapter 1: Developing Your Data Model

 • Module 1: Building a Data Model
 • Module 2: Data Model Best Practices 
 • Module 3: Excel Functions for Your Data Model  
 • Module 4: Working with Excel Tables

Chapter 2: Adding Interactive Controls to Your Dashboard

 • Module 1: Getting Started with Form Controls
 • Module 2: Using the Button Control
 • Module 3: Using the Check Box Control 
 • Module 4: Using the Option Button Control 
 • Module 5: Using the Combo Box Control 
 • Module 6: Using the List Box Control 

Chapter 3: Macro-Charged Reporting

 • Module 1: Why Use a Macro?  
 • Module 2: Enabling Macros in Excel 2013  
 • Module 3: Excel Macro Examples 

Part II: Pivot Table Driven Dashboards (4 chapters)

Chapter 4: Using Pivot Tables

 • Module 1: Introducing the Pivot Table 
 • Module 2: Customizing Your Pivot Table 
 • Module 3: Examples of Filtering Your Data

Chapter 5: Using Pivot Charts

 • Module 1: Getting Started with Pivot Charts 
 • Module 2: Alternatives to Pivot Charts 

Chapter 6: Adding Interactivity with Slicers

 • Module 1: Understanding Slicers
 • Module 2: Creating a Standard Slicer 
 • Module 3: Creating a Timeline Slicer
 • Module 4: Using Slicers as Form Controls 
 

 

Cảm ơn Quý học viên đã luôn quan tâm và ủng hộ chương trình đào tạo của Tân Đức IT School!