SIÊU KHUYẾN MÃI 35% CHO KHÓA HỌC ANALYZING AND VISUALIZING DATA WITH POWER BI

5/11/2022

Khuyến mãi đặc biệt giảm học phí còn 1.900.000VND khi đăng ký tham gia khóa học Analyzing and Visualizing Data with Power BI.

Học phí:  1.900.000VND

Thời lượng: 1 ngày

Lịch học giờ hành chính: Thứ 4, 15/06/2022 | 9:00 - 16:30

Hình thức học: Trực tuyến qua Microsoft Teams

Người hướng dẫn: Microsoft Certified Trainer (MCT)

Chứng nhận hoàn thành khoá học: Microsoft Achievement of Completion

 

Nội dung khóa học:

Module 1

Load and Transform data

 

Module 2

Data Modeling

 

Module 3

Data Visualization

         

   Lessons

 • Introduce Power Query Editor
 • Shaping data
 • Combining data

   Lab:

 • Accessing Data
 • Adding additional data
 • Data Preparation
 • Renaming tables
 • Using Fill feature
 • Using Split feature
 • Using Rename Column feature
 • Using Column from Examples feature
 • Using Add/Remove Rows feature
 • Using Transpose feature
 • Using Append and Conditional Column feature
 

   Lessons

 • Relationships
 • Introduce DAX
 • Calculated columns and measures

   Lab:

 • Create relationships
 • Create calculated columns within table
 • Create measures:
  • Simple aggregations: SUM(), AVERAGE()
  • Filter functions: CALCULATE(), ALL(), ALLEXPECT()
  • Time Intelligence functions: PREVIOUSYEAR()
 

   Lessons

 • Creating Power BI reports with visual
 • Formatting visuals

   Lab:

 • Building Power BI reports
 • Drill through

 

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ học được các kỹ năng sau:

 • Làm sạch dữ liệu bằng Power Query Editor.
 • Xây dựng data model.
 • Tạo báo cáo trực quan.