Hội thảo và Đào tạo Trực tuyến Miễn phí Power BI

7/13/2021

Microsft mang đến các khóa đào tạo trực tuyến cơ bản về Power BI miễn phí mà bạn có thể đăng ký ngay hôm nay!

Đây là các khóa đào tạo miễn phí kéo dài 60 phút, nơi bạn có thể theo dõi các trực tiếp và đặt câu hỏi cho các giảng viên của Microsoft. 

  • Dành cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về Power BI
  • Không cần điều kiện tiên quyết bắt buộc và các khóa học được cung cấp ít nhất một lần một tuần
  • Cung cấp tổng quan và bản demo về Power BI để chỉ ra cách bạn có thể nhận được giá trị tối đa từ dữ liệu của mình theo cách mà trước đây không thể thực hiện được

Tìm hiểu các khối xây dựng của Power BI, khám phá cách Power BI có thể cho phép bạn đưa ra quyết định một cáchtự tin bằng việc sử dụng hình ảnh và phân tích mạnh mẽ, cộng tác với Power BI trong Microsoft Teams, v.v.

Đăng ký ngay hôm nay để có trải nghiệm quý giá do các chuyên gia hướng dẫn, những người sẽ cung cấp cho bạn những trải nghiệm thực tế về Power BI.

 

Get Started with Power BI
Xem tất cả

 
 
       

 

Introduction to Power BI L100
Xem thêm

 
 
       
 

Tools to help innovate your business: Introduction to LinkedIn Pages, Power Automate and Power BI
Xem thêm

 
 
       

 

Explore the dynamic tools in Power Platforms
Xem thêm

 
   
       

 

Create visual analytical reports using Power BI
Xem thêm

 
   

 

Đề xuất

Khoá học Pro Power BI for Desktop tại Tan Duc ITS