traincert@tdt-tanduc.com   

028 3824 5819

Triển khai thành công khóa học Microsoft 365 Identity and Services

9/29/2020

Vừa qua, Trường Công nghệ Thông tin Tân Đức đã triển khai thành công khóa học "MS-100: Microsoft 365 Identity and Services" cho các học viên thuộc công ty giải pháp công nghệ thông tin.

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ áp dụng thành thạo được các yêu cầu:

  • Thiết kế, cấu hình và quản lý đối tượng thuê Microsoft 365
  • Chức năng sản phẩm Office 365
  • Định cấu hình Office 365
  • Quản lý triển khai Office 365 ProPlus
  • Lập kế hoạch và thực hiện đồng bộ hóa danh tính
  • Triển khai ứng dụng và quyền truy cập bên ngoài

Dưới đây là một số hình ảnh trong khóa học: