traincert@tdt-tanduc.com   

028 3824 5819

Triển khai thành công khóa học Microsoft PowerApps qua Microsoft Teams

6/15/2020

Vừa qua, Trường Công nghệ Thông tin Tân Đức đã triển khai thành công khóa học "Microsoft PowerApps" bằng hình thức virtual training qua Microsoft Teams cho các học viên.

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ áp dụng thành thạo được các yêu cầu:

  • Tìm hiểu khi nào nên sử dụng PowerApps
  • Mô tả các thành phần của PowerApps và cách sử dụng chúng một cách chính xác
  • Tạo PowerApps từ các nguồn dữ liệu hiện có
  • Tùy chỉnh PowerApps ngoài việc chỉ sử dụng trình hướng dẫn tự động
  • Kết nối với một loạt các nguồn dữ liệu từ Excel đến Azure SQL
  • Hiểu sự khác biệt giữa ứng dụng canvas và ứng dụng hướng mô hình
  • Tích hợp PowerApps với các hệ thống Office 365 khác - bao gồm Teams và SharePoint Online
  • Quản trị và duy trì PowerApps

Dưới đây là một số hình ảnh trong khóa học: