Bảng tổng hợp công thức và câu lệnh DAX trong Power BI

8/24/2022


Power BI là một trong những công cụ kinh doanh thông minh và mạnh mẽ nhất hiện có. Một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của Power BI là DAX (Biểu thức phân tích dữ liệu) - một biểu thức công thức được thiết kế để phân tích dữ liệu nâng cao. Công thức DAX chứa các hàm, toán tử, câu lệnh và còn hơn thế nữa. Bảng cheat sheet này được thiết kế để trở thành người bạn đồng hành hữu ích của bạn khi làm việc với DAX trong Power BI.

download-button - Manceppo

Nhấn download để tải cheat sheet

 

Nguồn: datacamp.com