Giới thiệu tổng quan về Copilot dành cho Power BI

1/17/2024


Trước khi doanh nghiệp của bạn có thể bắt đầu sử dụng Copilot trong Power BI, bạn cần bật Copilot trong Microsoft Fabric.

Lưu ý:

Copilot dành cho Microsoft Fabric Public Preview hiện có sẵn trong Power BI. Bạn có thể sử dụng sức mạnh biến đổi của AI tạo sinh (Generative AI) để tận dụng tối đa dữ liệu của mình.

Tạo báo cáo

Generative AI cho phép bạn tạo báo cáo tự động bằng cách chọn chủ đề cho báo cáo hoặc bằng cách nhắc Copilot về một chủ đề cụ thể và tạo narrative visual để tạo bản tóm tắt báo cáo. Các mục sau đây trình bày chi tiết về các tính năng và cách sử dụng Copilot.

Khả năng của công cụ Copilot

Bạn có thể tương tác với Copilot theo nhiều cách khác nhau trong Power BI. Cách chính và rõ ràng nhất là mở pane Copilot và yêu cầu Copilot tạo trang báo cáo hoặc tóm tắt một trang.

Copilot cũng có thể tạo narrative visual để tóm tắt một trang hoặc toàn bộ báo cáo.

Copilot có thể tạo ra các từ đồng nghĩa cho phần Q&A để giúp người đọc báo cáo tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm trong báo cáo của bạn.

Sau đây là những ví dụ về những gì Copilot có thể tạo ra.

Một phác thảo báo cáo của các trang được đề xuất

Copilot có thể cung cấp bản tóm tắt về dataset của bạn và bản phác thảo các trang được đề xuất cho báo cáo. Nó có thể không hoàn hảo và có thể không chính xác như những gì bạn nghĩ nhưng một khi bạn đã có điểm xuất phát, bạn có thể sửa đổi nó như những gì bạn muốn.

 •  
 • Bản tóm tắt báo cáo về các trang được đề xuất cho báo cáo, ví dụ: mỗi trang trong báo cáo sẽ trình bày về nội dung gì và nó sẽ tạo ra bao nhiêu trang.
 • Hình ảnh cho từng trang riêng lẻ.

Narrative visual

Với Copilot, bạn có thể tạo một visual tạo bản tóm tắt bằng văn bản về dữ liệu được hiển thị trong report canvas. Visual cung cấp các lời nhắc được đề xuất và không gian cho phép bạn định hướng bản tóm tắt theo nhu cầu cụ thể của mình, cung cấp hướng dẫn hữu ích, dễ đọc cho người dùng cuối. Bản tóm tắt cập nhật phù hợp với slicer filter cũng như khi dữ liệu được làm mới.

Nâng cao tính năng Q&A bằng tùy chọn cài đặt các từ đồng nghĩa (synonyms)

Q&A là một tính năng rất thông minh của Power BI được áp dụng trí tuệ nhân tạo. Q&A giúp người dùng hiểu rõ hơn về dữ liệu của họ bằng cách đặt câu hỏi và nhận câu trả lời dưới dạng hình ảnh. Để giúp người dùng đảm bảo rằng Q&A có thể cung cấp câu trả lời nhất quán và chính xác dựa trên ngôn ngữ duy nhất mà người dùng sử dụng, Power BI đã cho ra mắt tùy chọn cài đặt các từ đồng nghĩa (synonyms).

Yêu cầu khi sử dụng công cụ Copilot

Power BI service

Để sử dụng narrative visual trong báo cáo Copilot và tạo báo cáo Copilot:

 •  
 • Quản trị viên tenant của bạn phải bật cài đặt Copilot ở cấp độ tenant.
 • Workspace phải chạy ở capacity F64 hoặc Premium để bạn có thể truy cập Copilot cho Power BI service.
 • Bạn cần quyền truy cập đọc hoặc ghi vào workspace capacity F64 hoặc Premium.
 • Nếu bạn có capacity GPU hạn chế, Copilot cũng có thể bị hạn chế.

Power BI Desktop

 •  
 • Bạn cần có quyền ghi vào workspace trên F64 hoặc Power BI Premium trong Power BI service nơi bạn dự định xuất bản báo cáo.

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng Copilot, hãy lưu ý rằng:

 •  
 • Copilot gửi dữ liệu khách hàng của bạn để tạo bản tóm tắt tới Azure OAI, nơi dữ liệu được lưu trữ trong 30 ngày.
 • Microsoft vẫn đang làm việc liên tục để cải thiện chất lượng của các báo cáo (bao gồm cả visual) và các bản tóm tắt do Copilot tạo ra. Microsoft mong muốn mang lại trải nghiệm tốt hơn khi sản phẩm được cung cấp rộng rãi.
 • AI cũng có thể tạo ra nội dung có lỗi. Do đó, hãy kiểm tra chắc chắn rằng các nội dung bạn dự định sử dụng là chính xác và phù hợp.

 

Nguồn: learn.microsoft.com