Làm quen với Copilot trên Microsoft Power Apps

8/29/2023


Copilot là một tính năng AI cho phép bạn mô tả những gì bạn cần bằng tiếng Anh. Microsoft Power Apps mang đến cho bạn cơ hội mô tả loại ứng dụng bạn cần và dữ liệu nào ứng dụng sẽ thu thập. Copilot xây dựng một ứng dụng Canvas Apps đáp ứng và nó tạo ra Dataverse Table với các cột và dữ liệu mẫu được điền sẵn thông qua quá trình xây dựng. Để sử dụng Copilot trong Power Apps Environment, bạn cần phải có môi trường được triển khai ở khu vực United States và ngôn ngữ tiếng Anh (United States).

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một môi trường mới được triển khai ở khu vực Hoa Kỳ và cách tạo Ứng dụng Quản lý Nghỉ phép bằng Copilot. Bài viết này sử dụng tài khoản Microsoft 365 Developer miễn phí.

Quy trình từng bước

Tạo môi trường và triển khai môi trường tại United States

Bước 1: Đăng nhập vào Power Platform Admin center

Bước 2: Ở phía bên trái, nhấp vào Environment

Bước 3: Click vào New

Bước 4: Sau khi click vào New, ở phía bên phải, nhập tên của Environment vào mục Name 

 • Chọn United States làm khu vực
 • Bật button Add a Dataverse data store thành Yes
 • Chọn Developer on Environment 
 • Bấm vào Next

Bước 5: Sau khi nhấp vào Next 

 • Ngôn ngữ được chọn phải là English (United States)
 • Về loại tiền tệ, chọn loại tiền bạn cần.
 • Bật button Deploy sample apps and data? thành Yes
 • Bấm vào Save

Lưu ý: Môi trường nhà phát triển trong tài khoản Microsoft 365 Developer có giới hạn về số lượng môi trường có thể tạo.

Sau khi nhấp vào Save, đợi vài phút để trạng thái Environment mới chuyển sang Ready

Bước 6: Đăng nhập vào Power Apps

Bước 7: Thay đổi môi trường sang môi trường mới tạo. Bấm vào Environment

Bước 8: Nhấp vào Môi trường mới được tạo

Bước 9: Bạn có thể dễ dàng sử dụng các tùy chọn được cung cấp để tạo Ứng dụng của mình và có trải nghiệm về cách hoạt động của nó.

Nhưng ở đây chúng ta sẽ tạo Ứng dụng Hệ thống Quản lý Nghỉ phép (Leave Management System Application).

Bước 10: Trên hộp văn bản, nhập

Đợi tải

Copilot tạo Dataverse Table của Hệ thống quản lý nghỉ phép với các cột và một số dữ liệu được điền trong các cột.

Cột đã được tạo

 • ID
 • Name 
 • Leave Type 
 • Start Date 
 • End Date 
 • Status
 • Reason 
 • Comment

Hãy tiếp tục và tạo một cột mới bằng cách hỏi Copilot

Bước 11: Trong cuộc trò chuyện ở phía bên phải, hãy mô tả cột bạn muốn thêm vào Dataverse Table

Ở đây chúng ta sử dụng:

Tiếp theo nhấn vào icon 

Cột Performance Manager đã được tạo.

Bước 12: Nhấp vào Create app

Điều này tạo ra một ứng dụng Canvas apps đáp ứng có Form và Gallery trên cùng một màn hình.

Video này hiển thị nơi bạn có thể nhập dữ liệu mới, chỉnh sửa dữ liệu hiện có và xóa dữ liệu.

 

Nguồn: techcommunity.microsoft.com