Sử dụng hàm VSTACK để kết hợp dữ liệu trong nhiều trang tính

8/14/2023


Bạn sẽ làm gì nếu muốn kết hợp dữ liệu từ nhiều trang tính thành một hoặc xếp chồng dữ liệu từ mỗi trang tính?

Có nhiều cách để xếp chồng dữ liệu trong Excel, nhưng tốt nhất bạn không nên sử dụng cách Copy & Paste vì khi dữ liệu thay đổi, bạn phải mất thời gian để format lại.

Thay vào đó, bạn có thể thử sử dụng hàm VSTACK.

Video hướng dẫn

Tải file ví dụ 

VSTACK Tutorials.xlsx

Chữ V là viết tắt của Vertical và nó sẽ xếp chồng tất cả dữ liệu từ (các) phạm vi mà bạn chỉ định vào một trang tính theo chiều dọc.

Cách viết hàm VSTACK

Sử dụng hàm VSTACK để kết hợp dữ liệu từ nhiều trang tính thật dễ dàng!

Bắt đầu trên một trang tính trống trong workbook của bạn và nhập =VSTACK, sau đó nhấn phím Tab vào công thức. Đối số duy nhất bạn cần chỉ định là mảng.

Để lấy dữ liệu từ nhiều trang tính, hãy bắt đầu bằng cách chọn dữ liệu bạn muốn từ trang tính đầu tiên.

Sau đó, trong khi giữ phím Shift, hãy chọn tab cuối cùng chứa dữ liệu mà bạn muốn xếp chồng. Trong ví dụ dưới đây, VSTACK sẽ kéo dữ liệu từ Division 1 đến Division 4 vào trang tính “Combined”.

Nhấn Enter. Ngay lập tức, dữ liệu từ bốn trang tính sẽ được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc và theo thứ tự trang tính bạn đã chọn.

Giờ đây, khi bạn thay đổi bất kỳ mục nào trên bất kỳ trang tính nào, dữ liệu cũng sẽ tự động thay đổi trên trang tính Combined nhờ có hàm VSTACK.

 

Nguồn: excelcampus.com