Tính năng mới trong Excel dành cho web: Các thao tác Power Query Group hiện đã có sẵn

8/17/2022


Chức năng mới này có sẵn trên Excel dành cho Web cho tất cả Office 365 Subscribers có gói Business hoặc Enterprise.

Thực hiện các thao tác Power Query Group

Giờ đây, bạn có thể thực hiện các thao tác khác nhau trên Power Query groups để tổ chức các truy vấn của mình tốt hơn và dễ dàng sử dụng dữ liệu trên ngăn truy vấn.

Để bắt đầu, hãy mở Queries Pane, chọn tab Data > sau đó chọn Queries

 

Tạo một nhóm mới

 • Chọn nút mũi tên phân cấp > sau đó chọn New group

 • Đặt tên cho nhóm mới. Nếu bạn thích, bạn cũng có thể nhập mô tả. Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Save.

 • Bạn sẽ thấy nhóm mới đã được tạo:

Lưu ý: Cho đến khi bạn chuyển các truy vấn thành các nhóm, tất cả các truy vấn sẽ được liệt kê trong nhóm "Other queries"

 

Mở rộng/Thu gọn tất cả các nhóm

 • Chọn nút mũi tên phân cấp > sau đó chọn Expand all/Collapse all

 • Bạn sẽ thấy kết quả của thao tác tương ứng trong ngăn Queries.

Lưu ý: Bạn có thể Mở rộng hoặc Thu gọn bất kỳ nhóm nào bằng cách sử dụng mũi tên bên cạnh tên nhóm

 

Làm mới một nhóm

 • Nếu nhóm chứa các truy vấn, bạn có thể làm mới tất cả chúng cùng một lúc, giống như cách bạn có thể làm mới các truy vấn riêng lẻ
 • Để thực hiện việc này, hãy chọn nút menu action> sau đó chọn Refresh

Lưu ý: Làm mới sẽ chỉ hoạt động đối với các nguồn dữ liệu được hỗ trợ.

 

Ungroup các truy vấn trong một nhóm

 • Nếu bạn muốn tổ chức lại các truy vấn của mình và đưa chúng ra khỏi nhóm, bạn có thể sử dụng thao tác này
 • Để thực hiện thao tác này, hãy chọn nút menu tác vụ > sau đó chọn Ungroup

Lưu ý: Thao tác này sẽ chỉ xóa nhóm, không xóa các truy vấn trong nhóm này

 

Đổi tên nhóm

 • Để thực hiện thao tác này, hãy chọn nút menu tác vụ > sau đó chọn Rename

 • Nhập tên mới, sau đó nhấn vào bất kỳ đâu để lưu thay đổi

 

Xóa một nhóm

 • Để thực hiện thao tác này, hãy chọn nút menu tác vụ > sau đó chọn Delete group

Lưu ý: Ở bước này, chỉ hỗ trợ xóa cho các nhóm trống. Microsoft đang làm việc để thêm hỗ trợ xóa các nhóm bao gồm các truy vấn.

 

Di chuyển một truy vấn hoặc một nhóm vào một nhóm khác

 • Để thực hiện thao tác này, hãy chọn nút menu tác vụ > sau đó chọn Move to group…

 • Chọn mục bạn muốn chuyển đến > sau đó chọn Save

 

Di chuyển một nhóm lên cấp cao nhất

 • Nếu một nhóm được lồng trong 1 hoặc nhiều nhóm, bạn có thể nhanh chóng di chuyển nó lên cấp cao nhất
 • Để thực hiện thao tác này, hãy chọn nút menu tác vụ > sau đó chọn Move to top level

 

Chỉnh sửa thuộc tính của nhóm

 • Để thực hiện thao tác này, hãy chọn nút menu tác vụ > sau đó chọn Properties

 • Bạn có thể sử dụng quyền này để đổi tên nhóm hoặc thay đổi mô tả của nhóm. Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Save.

 • Bạn sẽ có thể xem mô tả nhóm bằng cách di chuột qua nó

 

Microsoft đang tiếp tục làm việc để kích hoạt các hoạt động truy vấn, cũng như với các tính năng khác. Đây chỉ là một số cải tiến mới nhất trong hành trình để kích hoạt toàn bộ khả năng Power Query trong Excel cho Web, và nhiều cải tiến khác sẽ sớm ra mắt!

 

Nguồn: techcommunity.microsoft.com