Bạn là người mới và muốn làm quen với các kỳ thi chứng chỉ Microsoft?

2/21/2022

Bạn là người mới và muốn làm quen với các kỳ thi chứng chỉ Microsoft? Có một cách để giúp bạn làm quen với các loại câu hỏi mà bạn có thể gặp trong bài kiểm tra, giao diện, cách điều hướng và hơn thế nữa.

Bạn có thể trải nghiệm bài kiểm tra bằng cách truy cập “exam sandbox” của Microsoft. Microsoft đã tạo ra demo này nhằm cung cấp cho bạn cơ hội trải nghiệm giao diện của bài kiểm tra trước khi bạn thực hiện. Trong sandbox, bạn có thể tương tác với các loại câu hỏi khác nhau (ví dụ: build list, drag and drop, v.v.) có sẵn trong giao diện người dùng thực tế mà bạn sẽ điều hướng trong quá trình kiểm tra. Ngoài ra, trải nghiệm này bao gồm cùng một màn hình giới thiệu, hướng dẫn và thông tin trợ giúp về loại câu hỏi mà bạn sẽ thấy trong bài kiểm tra của mình cũng như thỏa thuận không tiết lộ mà bạn phải đồng ý trước khi làm bài kiểm tra thật.

Do đó, việc sử dụng sandbox này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho trải nghiệm kỳ thi và tăng cường sự quen thuộc của bạn với giao diện người dùng, cách điều hướng giữa các trang và câu hỏi, những hành động cần thiết để trả lời từng loại câu hỏi khác nhau, nơi thông tin về kỳ thi là vị trí (ví dụ: thời gian còn lại, câu hỏi còn lại, v.v.), cách đánh dấu câu hỏi để xem xét và cách để lại nhận xét.

Mặc dù các câu hỏi không phải là câu hỏi trong bài kiểm tra thực sự, nhưng sandbox có giao diện giống với bài kiểm tra thật để bạn có thể làm quen với nó trước.

Lưu ý rằng mặc dù trải nghiệm này được thiết kế để giúp bạn làm quen với giao diện và cách điều hướng của kỳ thi thật, nhưng trình duyệt an toàn sẽ được khởi chạy trong kỳ thi thực không được bật trong sandbox. Khi trình duyệt an toàn được bật trong quá trình kiểm tra, nó sẽ chặn tất cả các ứng dụng của bên thứ ba, bao gồm cả các thiết bị hỗ trợ nếu bạn chưa nhận được sự chấp thuận trước để sử dụng chúng.

 

Nguồn: techcommunity.microsoft.com