Exam AZ-800 (beta) and Exam AZ-801 (beta)

12/8/2021

Microsoft đang tìm kiếm các quản trị viên IT có chuyên môn về vấn đề cấu hình và quản lý khối lượng công việc tại chỗ, kết hợp và cơ sở hạ tầng Windows Server như một dịch vụ (IaaS). Những chuyên gia này cũng phải có nhiều kinh nghiệm làm việc với hệ điều hành Windows Server. Nếu điều này phù hợp với bạn, hãy xem chứng chỉ Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associate được công bố gần đây của Microsoft.

Để đạt được chứng chỉ mới này, bạn cần phải vượt qua hai bài kiểm tra: Bài kiểm tra AZ-800: Quản trị Cơ sở hạ tầng lõi kết hợp Windows Server (beta) và Bài kiểm tra AZ-801: Định cấu hình Dịch vụ nâng cao kết hợp Windows Server (beta) .

Chứng nhận này có phù hợp với bạn không?

Là ứng cử viên cho chứng chỉ này, bạn quản lý khối lượng công việc và dịch vụ Windows Server cốt lõi và nâng cao bằng cách sử dụng các công nghệ tại chỗ, kết hợp và đám mây. Bạn phải có chuyên môn trong việc triển khai và quản lý các giải pháp nhận dạng, quản lý, máy tính, mạng và lưu trữ. Bạn cũng là chuyên gia thực hiện các tác vụ liên quan đến bảo mật, di chuyển, giám sát, tính sẵn sàng cao, khắc phục sự cố và khắc phục thảm họa. Bạn sử dụng các công cụ và công nghệ quản trị, bao gồm Trung tâm quản trị Windows, PowerShell, Azure Arc và quản trị máy ảo IaaS. Ngoài ra, bạn làm việc với Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity, Azure Security Center, Azure Migrate và Azure Monitor.

Chứng minh kỹ năng của bạn ngay bây giờ

Đối vi mi k thi, 300 người đầu tiên tham gia k thi vào hoc trước ngày 10 tháng 1 năm 2022, có th nhn được 80 % giá th trường.

Để nhận được chiết khấu, khi bạn đăng ký dự thi và được nhắc thanh toán, hãy sử dụng các mã sau. Đây không phi là mã truy cp cá nhân . Chỗ ngồi được cung cấp trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Như đã lưu ý, bạn phải tham gia k thi vào hoc trước ngày 10 tháng 1 năm 2022 . Xin lưu ý rng các bài kim tra beta này không có sn Th Nhĩ K, Pakistan, n Độ hoc Trung Quc .

Lên lịch cho k thi ca bạn 

Sử dng mã gim giá này 

Hạn chót để tham gia k thi beta được chiết khấu

Bài kiểm tra AZ-800: Quản trị Cơ sở hạ tầng lõi kết hợp Windows Server (beta)

AZ800WOOSTER

Vào hoặc trước ngày 10 tháng 1 năm 2022

Bài kiểm tra AZ-801: Định cấu hình Dịch vụ nâng cao kết hợp Windows Server (beta)

AZ801HILLSDALE

Vào hoặc trước ngày 10 tháng 1 năm 2022

Chuẩn bị sẵn sàng cho các kỳ thi:

Sẵn sàng để bắt đầu?

Hãy nhớ rằng, số lượng vị trí được giới hạn cho 600 ứng viên đầu tiên — 300 cho Bài kiểm tra AZ-800 (beta) và 300 cho Bài kiểm tra AZ-801 (beta) - hoặc trước ngày 10 tháng 1 năm 2022 .