Mọi thứ mới với Microsoft 365 trên Microsoft Learn

11/19/2021

Mở rộng kết nối Viva của Microsoft

Microsoft Viva là một nền tảng trải nghiệm nhân viên kết hợp thông tin liên lạc, kiến ​​thức, học tập, tài nguyên và thông tin chi tiết về quy trình làm việc. Được cung cấp bởi Microsoft 365 và có kinh nghiệm thông qua Microsoft Teams, Viva nuôi dưỡng một nền văn hóa giúp mọi người và nhóm có thể làm việc tốt nhất của họ từ mọi nơi. Viva Connections mang đến cho mọi người trải nghiệm được tuyển chọn, mang thương hiệu công ty, tập hợp các tin tức, cuộc trò chuyện và các tài nguyên khác có liên quan. 

  • Bắt đầu với Microsoft Viva Connections
  • Mở rộng Kết nối Viva của Microsoft với các phần web
  • Mở rộng Kết nối Viva của Microsoft với các tùy biến ứng dụng
  • Mở rộng Kết nối Viva của Microsoft với Tiện ích mở rộng thẻ thích ứng

MS-500: Microsoft 365 Security Administration

Hiện Microsoft có một loạt bốn phần về lộ trình học tập theo nhịp độ mới để giúp bạn chuẩn bị cho Bài kiểm tra MS-500.

  • MS-500 phần 1: Implement and manage identity and access

Trong  phần 1 này, bạn sẽ học cách lập kế hoạch, triển khai và quản lý các công nghệ nhận dạng và truy cập trong Microsoft 365.

  • MS-500 phần 2: Implement and manage threat protection

Trong  phần 2 này, bạn sẽ học cách lập kế hoạch, triển khai và quản lý các công nghệ bảo vệ khỏi mối đe dọa trong Microsoft 365.

  • MS-500 phần 3: Implement and manage information protection

Trong  phần 3 này, bạn sẽ học cách tạo và quản lý các loại thông tin nhạy cảm, áp dụng và quản lý các nhãn độ nhạy, quản lý thông tin và ngăn mất dữ liệu trong Microsoft 365.

  • MS-500 phần 4: Manage Governance and Compliance Features in Microsoft 365

Trong  phần 4 này, bạn sẽ học cách lập kế hoạch, triển khai và quản lý các tính năng của chính phủ và tuân thủ trong Microsoft 365, bao gồm phản hồi các yêu cầu về chủ đề dữ liệu (DSR), triển khai quản lý quyền truy cập đặc quyền và quản lý Hộp khóa khách hàng.

Tham gia phiên bản cập nhật của Bài kiểm tra MS-500 khi có vào ngày 24/11/2021. Đối với người học toàn cầu, kỳ thi này hiện được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung.  

Microsoft 365 Certified: Teams Voice Engineer Expert

Nếu bạn là một chuyên gia viễn thông biết cách lập kế hoạch, thiết kế, định cấu hình, duy trì và khắc phục sự cố giải pháp truyền thông tích hợp bằng Microsoft Teams, thì những lộ trình học tập này phù hợp với chứng chỉ chuyên gia mới của Microsoft có thể giúp thúc đẩy sự nghiệp của bạn.

  • Lập kế hoạch và định cấu hình Điện thoại nhóm

Trong lộ trình học tập này, bạn sẽ học cách lập kế hoạch cho Điện thoại nhóm, lập kế hoạch và tối ưu hóa hiệu suất mạng cho Điện thoại nhóm, di chuyển dịch vụ thoại từ Skype for Business Server sang Microsoft Teams, định cấu hình người tham dự tự động, hàng đợi cuộc gọi và mở rộng Điện thoại nhóm với các dịch vụ bổ sung.

  • Quản lý điện thoại của nhóm

Trong lộ trình học tập này, bạn sẽ khám phá cách quản lý Team Voice sau khi thực hiện. Đi sâu vào các mô-đun như Định cấu hình và quản lý người dùng thoại , Định cấu hình, triển khai và quản lý thiết bị của Nhóm , Giám sát và khắc phục sự cố Điện thoại của Nhóm .

Đề xuất khóa học: 

MS-500T01: Managing Microsoft 365 Identity and Access

MS-500T02: Implementing Microsoft 365 Threat Protection

MS-500T03: Implementing Microsoft 365 Threat Protection

MS-500T04: Administering Microsoft 365 Built-in Compliance