Performance testing sẽ được đưa vào các kỳ thi của Microsoft. Đây là những gì bạn nên biết.

4/16/2019

Performance testing được xem như là một bài kiểm tra về khả năng thực hành (labs) các kỹ năng mà bạn đã học được.

Trong bài kiểm tra, thí sinh sẽ làm trực tiếp trên môi trường cloud hoặc on-primises. Phần thực hành này đã được đưa vào các kì thi AZ-100, AZ-101 và sắp tới đây là kì thi thay thế AZ-103. Sắp tới, trong tất cả các kì thi lấy chứng chỉ theo vai trò công việc của Microsoft (new role-based certifications) các phần thực hành (labs) cũng sẽ được đưa vào bài kiểm tra.

Những điều bạn cần lưu ý như sau:

  1. Các phần thực hành trong bài kiểm tra cần thời gian để tải về, và chúng sẽ hoàn thành việc tải về khi đã đủ các phần trước đó trong bài kiểm tra. Do đó, bạn sẽ phải trả lời các phần trước đó như: multiple choice, drag and drop, build list,… Trong trường hợp bạn trả lời các phần trước đó quá nhanh, bạn sẽ phải chờ phần thực hành được tải về.
  2. Sau khi bạn rời khỏi bất kỳ phần nào của bài kiểm tra, bạn không thể quay lại. Tuy nhiên, vào cuối mỗi phần, bạn có cơ hội để xem lại câu trả lời của mình. Thời gian thi KHÔNG dừng lại trong khi bạn đang xem lại câu trả lời của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn đang quản lý thời gian của bạn; chú ý đến thời gian và số lượng câu hỏi còn lại.
  3. Mỗi bài kiểm tra chứa một hoặc hai phần thực hành với nhiều nhiệm vụ mà bạn phải hoàn thành. Số lượng bài lab trong mỗi bài thực hành được cung cấp ngay từ trước bài lab đầu tiên. Lưu ý bạn cần đọc kỹ phần giới thiệu này trước khi bắt tay làm bài.
  4. Các bài thi kiểm tra có phần thực hành đang trong quá trình tăng thời gian làm bài lên 180 phút.
  5. Trong quá trình làm phần thực hành, nếu bạn gặp sự cố với trang trắng, hãy mở một tab khác và chuyển hướng đến trang https://portal.azure.com để tiếp tục làm bài thi nhanh chóng.
  6. Đọc kĩ phần hướng dẫn làm bài thi trước mỗi phần
  7. Chúng tôi không yêu cầu bạn sử dụng một phương pháp cụ thể nào để hoàn thành các nhiệm vụ, hãy sử dụng phương pháp mà bạn cảm thấy thoải mái và dễ sử dụng nhất. Ví dụ như bạn cảm thấy sử dụng PowerShell hoặc CLI dễ dàng hơn GUI thì bạn hãy cứ sử dụng.

Nguồn: Microsoft Blog