Tham gia kỳ thi beta của Microsoft được nhận ngay voucher giảm 25% lệ phí thi cho môn thi tiếp theo.

7/1/2019

Khi tham gia vào kỳ thi beta của Microsoft, thí sinh sẽ được giảm 80% lệ phí thi. Khi thí sinh đã hoàn thành bài thi, bài thi sẽ được chấm điểm. Khi bài thi đã được chấm điểm, PearsonVue sẽ gửi voucher giảm 25% lệ phí thi qua email mà thí sinh đã đăng ký. Thí sinh có thể sử dụng voucher này cho lần đăng ký thi tiếp theo.

Có những điểm thí sinh cần lưu ý như sau:

- Số lượng thí sinh có thể đăng ký bài thi beta là có giới hạn.

- Khi đã đăng ký tham gia kỳ thi beta, nếu thí sinh bỏ thi thì thí sinh không nhận được voucher giảm giá 25% lệ phí thi cho kì thi tiếp theo.

- Điểm bài thi beta sẽ không có ngay, bạn cần chờ một thời gian để biết điểm (Microsoft cần hàng trăm bài thi hoàn thành trước khi bắt đầu chấm điểm)

Nguồn: Microsoft Blog